Działalność dydaktyczna i popularyzatorska:

 

  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych (wykładów, seminariów i ćwiczeń) z przedmiotu „Chemia” dla studentów I roku kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu oraz zajęć z toksykologii dla studentów drugiego roku kierunku Ratownictwo Medyczne na tym samym Wydziale.

 

  

 

 

  • Prowadzenie zajęć seminaryjnych w ramach fakultetów pt. „Współczesne zagrożenia ekologiczne a zdrowie człowieka” i „Wybrane zagadnienia biomonitoringu ksenobiotyków” dla studentów II roku kierunku lekarskiego, a także fakultetu „Kliniczne aspekty starzenia się” dla studentów IV roku kierunku lekarskiego.

 

 

  • Opieka nad Studenckim Kołem Naukowym działającym przy Katedrze i Zakładzie Chemii ŚUM w latach 2000-2010, czego efektem są publikacje, których współautorami są byli studenci Wydziału Lekarskiego. Prace Koła STN prezentowane na corocznych Konferencjach Naukowych STN oraz konferencjach i zjazdach o zasięgu krajowym i międzynarodowym dotyczyły różnych zagadnień współczesnej diagnostyki laboratoryjnej (np. diagnostyki zaburzeń gospodarki żelazem, choroby trzewnej, oznaczania wybranych, nielipidowych czynników ryzyka miażdżycy, biomonitoringu dymu tytoniowego, czy występowania w populacji ogólnej przeciwciał heterofilnych) i niejednokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia.

 

 

  • Prowadzenie wykładów na kursach doskonalących organizowanych dla diagnostów laboratoryjnych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych i Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmacji z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej SUM w Sosnowcu.

 

 

  • Prowadzenie wykładów na zaproszenie m.in. podczas zebrania naukowego Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w grudniu 2005r (wykład pt. „Miażdżyca jako choroba z autoagresji”), zebrania naukowego Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego w 2009 roku (wykład pt. „Immunochemiczne metody oceny narażenia na nikotynę”). Współautorstwo wykładu prezentowanego na zebraniu naukowym Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (wykład pt „Wyniki badań witaminy B6 w chorobie Unverrichta - Lundborga”).
     

 

 

  • Autorstwo artykułów popularnonaukowych w czasopiśmie „Puls Medycyny”, wypowiedzi dla stacji telewizyjnej TVN oraz dwóch wywiadów dotyczących zagadnień występowania i diagnostyki boreliozy z Lyme (wywiady ukazały się na stronie internetowej www.kafeteria.pl (1wywiad)  www.kafeteria.pl (2 wywiad) ).