Praca doktorska: „Ocena nasilenia wolnorodnikowych modyfikacji lipoprotein osocza i stanu antyoksydacyjnej bariery ochronnej u mężczyzn narażonych na dym tytoniowy”, promotor: Prof. dr hab. n. chem. Danuta Bodzek, recenzenci: Prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kiec (Zakład Biochemii Klinicznej CM UJ) i Prof. dr hab. Lech Poloński (Katedra i Klinika Kardiologii SAM) – Zabrze, 2001.

 


Najważniejsze osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne w pracy naukowej:


1. zagadnienia patobiochemii miażdżycy, w tym zagadnienia dotyczące analityki i działania biologicznego utlenionych steroli roślinnych i zwierzęcych, zagadnienia humoralnej odpowiedzi immunologicznej w miażdżycy oraz jej powikłaniach oraz problemy występowania i diagnostyki laboratoryjnej zaburzeń lipidowych i progresji miażdżycy w okulistyce, pediatrii, angiologii i innych specjalnościach lekarskich, a także zagadnienia doświadczalnie wywołanych zaburzeń gospodarki lipidowej u zwierząt laboratoryjnych;


2. rozwój nowych i doskonalenie obecnie stosowanych metod diagnostycznych oceniających nasilenie stresu oksydacyjnego i stan obrony antyoksydacyjnej organizmu człowieka i zwierząt doświadczalnych;


3. rozwój i doskonalenie technik analitycznych, w szczególności metod immunochemicznych, stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej i analityce środowiskowej;


4. zagadnienia biomonitoringu ksenobiotyków, w szczególności problemy analityczne oznaczania produktów biotransformacji nikotyny i innych składników dymu tytoniowego;


5. doskonalenie metod diagnostyki serologicznej wybranych chorób zakaźnych (zakażeń bakteriami z rodzaju Chlamydia, Mycoplasma i Borrelia), udział w badaniach oceniających rozpowszechnienie zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi w populacji Polski południowej.