1993 – 1999 - Studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na kierunku lekarskim w latach.


2000 - 2012 – praca w Katedrze i Zakładzie Chemii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (lata 2000-2001 jako asystent, od 2002r. – adiunkt).


2001 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych (Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach)


2002 – 2011 – odbywanie szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie diagnostyki Laboratoryjnej (Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK SUM nr 6 – GCZDiM w Katowicach oraz Zakład Biochemii Klinicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego CM UJ w Krakowie) uwieńczone uzyskaniem tytułu specjalisty (2011).


2008 – nadal – Kierownik Laboratorium Analityczno – Bakteriologicznego w NZOZ Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
 

Image