- Sześć zespołowych nagród J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za działalność naukową

(2006r. – IIo, 2007r. - Io, 2008r. – Io, 2009r. - Io, 2010r. - IIo, 2011r. - IIo);


- Trzy zespołowe nagrody J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za działalność dydaktyczną

(2004r. - Io, 2010r. - IIo, 2011r. – IIo),


- Nagroda indywidualna J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za działalność organizacyjną (2008r - IIo),


- II nagroda za najlepszy plakat na V Ogólnopolskim Sympozjum Chromatograficznym w Toruniu we wrześniu w 1998 roku,


- nagroda za najlepszą pracę na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tytoń a zdrowie” w Poznaniu w 2003 roku,


- I nagroda za najlepszy plakat na XV Zjeździe PTDL w Mikołajkach w 2004 roku,


- nagroda za najlepszą pracę na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tytoń a zdrowie” w Poznaniu w 2006 roku,


- Nagroda dla Młodych Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej przyznana przez Fundację Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej w Krakowie (2007).