Antygeny krętkowe w moczu (LUAT - Lyme Urine Antigens)

 

 


Jest to badanie pozwalające na wykrycie antygenów krętka boreliozy (Borrelia burgdorferi) w moczu. Antygeny są to białka wchodzące w skład krętków. Są one wydalane z moczem i mogą być w tym materiale wykryte. Badanie musi być wykonane w czasie podawania antybiotyków bakteriobójczych (np. pochodnych penicyliny lub cefalosporyn) oraz leków powodujących rozpad „cyst” borelii (tynidazol/metronidazol). Wykonanie badania bez podania antybiotyków zazwyczaj daje wynik ujemny (wydalanie antygenów krętkowych jest zbyt niskie i nie można ich wykryć w moczu).

 

 

 

 

Wskazania do wykonania badania LUAT:
 

- ujemne wyniki badań serologicznych w kierunku boreliozy przy podejrzeniu tzw. „seronegatywnej boreliozy”,


- pacjent otrzymuje leki immunosupresyjne (np. sterydy, metotreksat, azatioprynę) z powodu RZS lub SM, a istnieje podejrzenie boreliozy i nie udaje się odstawić leków immunosupresyjnych (przez co nie daje się wykonać testów serologicznych lub ich wyniki są ujemne),


-pacjent poddawany został poddany niedawno lub jest obecnie w trakcie antybiotykoterapii "standardowej" boreliozy lub w trakcie antybiotykoterapii z innej przyczyny (podawanie antybiotyków z innej przyczyny można wówczas wykorzystać jako „prowokację antybiotykową”),


- ocena obecności antygenów krętkowych w moczu w trakcie antybiotykoterapii boreliozy – ujemny wynik jest jedną z wskazówek (m.in. poza ustępowaniem objawów klinicznych) pozwalających na zakończenie leczenia.

 

 

 


O czym należy pamiętać:
 

Test LUAT należy zawsze wykonywać w trakcie próbnej antybiotykoterapii, która koniecznie musi zawierać antybiotyk bakteriobójczy, działający na formę L krętka boreliozy i lek powodujący rozpad formy „cysty”. Standardowe zestawy antybiotyków stosowane przez lekarzy ILADS w USA zawierają antybiotyk beta-laktamowy (amoksycylina, ceftriaxon, cefuroxym), makrolid oraz metronidazol lub tynidazol. Mocz pobierany jest zazwyczaj w 2, 4 i 6 dniu prowokacji (pierwsza, poranna próbka moczu) lub jeśli badanie jest przeprowadzane jako kontrola pod koniec leczenia – w dowolnym momencie antybiotykoterapii.
 

 

Badanie wykonane metodą immunoenzymatyczną (ELISA).
Ze względu na ograniczoną specyficzność dodatni wynik badania nie może być jedyną podstawą do decyzji diagnostyczno-terapeutycznych.


Badanie wykonane jest w laboratorium diagnostyki medycznej.

 

 

 

 

 

Procedura dostarczenia materiału na badanie antygenów krętkowych w moczu (test LUAT).

 

Aby otrzymać zestaw do pobrania próbek moczu (3 pojemniczki na mocz, w których znajduje się środek konserwujący oraz niebieski barwnik ułatwiający identyfikację próbek), należy dokonać wpłaty kwoty 30 zł za zestaw do pobrania próbek moczu, na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. 10 1050 1230 1000 0092 3653 5846
 

Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI

Dąbrowa Górnicza 41-300

Al. Marszałka Piłsudskiego 10

 

W treści przelewu proszę umieścić:

 

  • Imię, Nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy osoby do której przesłać pojemniczki,

 

  • słowo ”LUAT”.

 

 

Kwota 30 zł zostanie odliczona od kosztów badania.
(koszt badania 270 zł minus 30 zł czyli późniejszy koszt badania to 240 zł)

 

Po wpłynięciu opłaty zostanie wysłany zestaw do pobrania próbek moczu.

 

Konieczna jest prowokacja antybiotykowa w trakcie badania lub pobranie moczu podczas planowej antybiotykoterapii.

Dobór leków stosowanych do prowokacji antybiotykowej wymaga konsultacji z lekarzem znającym zasady wykonania testu.

Badanie obejmuje analizę 3 próbek moczu.

Mocz należy pobrać z pierwszej, porannej próbki moczu do dostarczonych pojemniczków ze środkiem konserwującym w 2, 4 i 6 dniu prowokacji lub zgodnie z zaleceniami lekarza zlecającego badanie.

Każdą próbkę moczu, pobraną do otrzymanych pojemników należy czytelnie opisać:

  • Imieniem i nazwiskiem
  • datą pobrania materiału.

 

Próbki moczu do momentu wysłania należy zamrozić.

W pojemnikach na mocz znajduje się środek konserwujący oraz niebieski barwnik ułatwiający identyfikację próbek.

Po napełnieniu moczem zawartość pojemnika zabarwia się na kolor niebieski.

Próbki powinny być dostarczone w terminie 1-2 dni od wysłania materiału.


Materiał proszę wysłać do nas w poniedziałek, wtorek lub w środę (w piątek praktyka jest nieczynna!).


Proponuję firmę kurierską TNT www.tnt.com, która posiada certyfikat przewozu materiału biologicznego.


Materiał do badania proszę wysłać na adres:

 

Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI

Dąbrowa Górnicza 41-300

Al. Marszałka Piłsudskiego 10

 

Centrum Medyczne WIELKOSZYŃSKI czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 20.


Badania wykonywane są w ciągu 14-21 dni od otrzymania materiału.


W razie pytań proszę pisać na adres rejestracja@wielkoszynski.pl