Krążące kompleksy immunologiczne zawierające przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (KKI)
 

 

 

                    Pomimo dysponowania szerokim wachlarzem testów bakteriologicznych, serologicznych czy molekularnych (PCR), diagnostyka boreliozy wciąż nastręcza wielu trudności i może prowadzić do uzyskiwania wyników zarówno fałszywie ujemnych, jak i fałszywie dodatnich. Złożony cykl życiowy krętka Borrelia burgdorferi oraz nabyte w toku ewolucji strategie przeżycia mikroogranizmu powodują, że diagnostyka boreliozy z Lyme jest trudna i wymaga często indywidualizacji postępowania diagnostyczneg-o.

 


                    W trakcie zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi (boreliozy) dochodzić może w organizmie do dwóch równolegle przebiegających procesów:

 

  • wytwarzania swoistych przeciwciał przeciwkrętkowych oraz

 

  • uwalniania antygenów krętkowych (białek wchodzących w skład krętków) i materiału genetycznego (DNA) krętków.

 

 

                    Dotychczasowe podejście diagnostyczne w boreliozie obejmowało przede wszystkim wykrywanie przeciwciał przeciwkrętkowych (testy ELISA i Western/Immuno-blot). Natomiast wykrywanie antygenów krętkowych i materiału genetycznego jest nowością i może przynosić niewątpliwe korzyści diagnostyczne w pewnych przypadkach klinicznych. Niestety jednak badania wykrywające materiał genetyczny krętków we krwi cechują się niską czułością diagnostyczną (około 10% - co oznacza, że tylko u 10% osób zakażonych uzyskamy pozytywny wynik badania), a badanie antygenów kętkowych w moczu wymaga dokonania „prowokacji antybiotykowej”.

 


                    Niestety sytuacja powyższa, czyli jednoczesne współwystępowanie w organizmie wolnych przeciwciał i reagujących z nimi antygenów prowadzi do ich wzajemnej reakcji, w wyniku czego powstają tzw. kompleksy immunologiczne. Połączenia te nie są wykrywane ani w testach przystosowanych do wykrywania przeciwciał, ani w testach wykrywających antygeny, co prowadzi do sytuacji, że u zakażonej osoby uzyskujemy negatywne (ujemne) wyniki badań diagnostycznych. Polskie badania wskazują, że krążące kompleksy immunologiczne w boreliozie wykrywane są nawet w 80% próbek surowic pacjentów podejrzanych o zakażenie, u których nie udało się wykryć przeciwciał standardowymi technikami serologicznymi ( testem ELISA).

 


                    Badanie wykonywane jest w surowicy, z której, za pomocą specjalnych technik izoluje się krążące kompleksy immunologiczne (KKI). Kolejnym etapem badania jest tzw. dysocjacja KKI, czyli „rozbicie” kompleksów i wykrycie uwolnionych z nich przeciwciał przeciwkrętkowych. Do detekcji uwolnionych przeciwciał stosowane mogą być zarówno technika ELISA, jak i immunoblot (Western-Blot).

 


                    Sytuacja w której w badane próbce stwierdzana jest obecność KKI zawierających przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi (niezależnie od obecności wolnych przeciwciał wykrywalnych standardowymi metodami) sugeruje obecność aktualnie toczącego się zakażenia (źródło antygenów krętkowych).

 

 

                    Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr hab. n. med. Tomasza Wielkoszyńskiego zapewnia możliwość wykonania badań wykrywających obecność krążących kompleksów immunologicznych (KKI) zawierających przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi w surowicy. Frakcja KKI izolowana jest z użyciem glikolu polietylenowego (PEG), która następnie poddawana jest dysocjacji, a uwolnione przeciwciała wykrywane są metodą ELISA z użyciem jako antygenów lizatu natywnych krętków Borrelia burgdorferii s.l. i rekombinowanego antygenu VlsE.